Коя e вашата любима марка?

Fissler
Brabantia
Beka
Le Creuset
Simplehuman

КАТЕГОРИИ

Упътване за тенджера под налягане Qualix

Упътване за тенджера под налягане Qualix

Инструкции за работа и безопастност за тенджера под налягане Magefesa
QUALIX 

Компоненти на тенджерата под налягане:
1. Капак
2. Сензор за налягане (червен)
3. Работен клапан
4. Бутон за отваряне и регулиране на налягането
5. Прозорец за безопастност
6. Клапан за безопастност
7. Уплътнение
8. Помощна дръжка 6
9. Тяло
Инструкции за безопастност:
1. Винаги проверявайте дали капака е затворен правилно и дали клапаните не са
запушени преди употреба.
2. Никога не използвайте тенджерата във фурна.
3. Никога не пълнете тенджерата повече от 2/3; ако готвите храни, които набъват (ориз и
различни варива ) не пълнете повече от ½.
4. От определени храни като ябълков сок, боровинки, ечемик, овесена каша, други
зърнени храни, макарони, нудъли, спагети се получава пяна, която може да запуши
клапите за освобождаване на налягането. Такива храни не трябва да бъдат приготвяни
в тенджера под налягане.
5. Никога не отваряйте капака на тенджерата преди да е освободено цялото вътрешно
налягане. Ако е трудно да се движат дръжките, това означава, че в тенджерата все още
има налягане.
6. Не използвайте тенджерата за пържене с олио под налягане.
7. При достигане на максимално налягане, намалете температурата. Така течностите
няма да свършат, превръщайки се в пара.
8. Не почиствайте в съдомиялна машина.
Пет системи за сигурност:
1. Сензор за налягане с двойна функция:
• защита при затваряне на капака – ако капака не е затворен правилно, няма да се
създаде налягане и сензора няма да се вдигне
• защита при отваряне на капака – ако в тенджерата има налягане, сензорът е повдигнат,
което прави невъзможно отварянето на капака. Отварянето е възможно само, когато
парата и налягането са напълно освободени и сензорът е в начално положение.
2. Работен клапан – след като тенджерата под налягане е достигнала работното ниво на
налягане, този клапан освобождава излишната пара, поддържайки нивото константно.
3. Бутон за отваряне и регулиране на налягането – благодарение на тази система,
тенджерата се затваря автоматично, когато капака е сложен в правилна позиция
спрямо тялото и регулатора е на позиция І или ІІ. Ако регулатора не е в една от двете
позиции няма да бъде създадено налягане.
4. Клапан за безопастност – той е разположен в червения сензор за налягане и действа
само при достигане на определено ниво на налягане, ако клапана за регулиране е
запушен. Ако от клапана за безопастност излиза пара, отстранете тенджерата от
котлона, изчакайте да се охлади, изпуснете останалото налягане, отворете тенджерата
и почистете внимателно всички компоненти преди следваща употреба.
5. Прозорец за безопастност - ако всички гореописани системи са запушени,
силиконовото уплътнение под натиска на налягането ще се раздуе и то ще бъде
освободено през прозорчето на капака. Ако това се случи, отстранете тенджерата от
котлона и потърсете сервиз, където да бъдат проверени всички системи за сигурност.
Клапан за регулиране на налягането:
І – позиция за ниско налягане, препоръчва се за по крехки продукти като ориз, паста, риба,
някой зеленчуци. Нивото на налягане в тази позиция е 60Kpa.
І І – позиция за високо налягане – за меса, по-трудно сварими зеленчуци. Нивото на
налягане в тази позиция е 90Kpa.
Позиция на работния клапан:
В тази позиция клапана автоматично освобождава налягането. След като то бъде
освободено, капака може да се отвори. Като допълнителна система за сигурност, капака не
може да се отвори ако вътрешното налягане превишава препоръчителното ниво. По време на
употреба на тенджерата при работа с клапана ползвайте предпазни ръкавици.
Δ Работна позиция – тенджерата започва да създава налягане според избраната степен,
докато не достигне съответното ниво.
Допълнителна информация:
1. Тенджерата е предназначена само за употреба в домашни условия.
2. Подходяща е за употреба за всички видове котлони (газ, електрически, керамичен,
индукционен).
3. Когато готвите на електрически и керамичен котлон, диаметъра на дъното на
тенджерата трябва да съвпада с този на нагревателната плоча. При котлони на газ,
никога не позволявайте пламъците да излизат извън дъното. Ако това се случи,
външната част на тенджерата ще се обезцвети и помощните дръжки може да бъдат
повредени.
4. Никога не пълнете тенджерата повече от 2/3 от общия капацитет и не превишавайте
MAX маркировката от вътрешната страна. Това се отнася за общото количество на
течностите и продуктите.
5. При храни, които набъбват не пълнете повече от ½ от общия капацитет.
6. Винаги добавяйте поне 250 мл. течност при готвене, освен ако не използвате
тенджерата за готвене на пара. По този начин ще избегнете загаряне и залепване на
продуктите по дъното. Използването на по-малко течност от препоръчаното ще
причини прегряване на дъното.
7. При готвене на пара (за целта изполвайте решетка за варене на пара) добавяйте
минимум 200 мл. течност и поставете продуктите в решетката за пара.
8. От определени храни като ечемик, плодове, паста се образува повече пяна, която може
да запуши клапаните за освобождаване на налягането. Такива храни не трябва да
бъдат приготвяни в тенджера под налягане.
9. За да избегнете наранявания по повърхността на тенджерата е важно да добавяте
солта, след като водата е завряла. Когато ястието е готово, избягвайте да го
съхранявате в тенджерата за по-дълго време, тъй като солта и киселинните елементи
съдържащи се в храната също могат да наранят повърхността.
Проверка на клапаните:
1. Сензор за налягане (червен) – обърнете капака и на задната част на дръжката ще
видите малък бутон. Натиснете там леко, затварящата система веднага ще се премести
назад, както когато капака е затворен. След това раздвижете червения сензор нагоре и
надолу, за да се уверите, че се движи свободно. След проверката завъртете капака, от
гравитацията сензора сам ще падне надолу. Натиснете бутона за отваряне, за да
оставите капака в отворена позиция.
2. Работен клапан - свалете клапана като леко дръпнете нагоре докато е в позиция Δ,
проверете дали клапана и отвора за чисти. Ако е необходимо почистете обилно с вода.
3. Клапан за безопастност – разположен е в сензора за налягане. Клапанът има пружина,
затова при леко натискане трябва да има съпротивление, но все пак да се движи лесно.
Затваряне на капака:
1. Сложете внимателно силиконовото уплътнение, като се убедите, че е добре
прилепнало към капака.
2. Поставете капака в позиция, така че да напаснете знака Δ на капака със знака Δ на
долната дръжка. Натиснете капака леко надолу и завъртете по посока на
часовниковата стрелка. Когато двете дръжки съвпаднат коректно ще чуете кликване,
бутон за отваряне автоматично ще мине назад.
3. За да е готова тенджерата за употреба и да може да генерира налягане, нагласете
желаната степен І или ІІ. Работния клапан трябва да е в позиция Δ.
Готвене под налягане:
1. Времето за готвене започва, след като желаното ниво на налягане е достигнато.
2. Когато работния клапан започне да освобождава пара намалете температурата.
3. Никога не оставяйте празна тенджерата върху работещ котлон.
4. Никога не отваряйте тенджерата срещу лицето си, тъй като може да има остатъчна
пара, която е много гореща.
5. Ако използвате работния клапан докато тенджерата е под налягане, препоръчваме
употребата на топлоустойчиви ръкавици.
Освобождаване на налягането и отваряне на капака:
1. Отстранете тенджерата от котлона и изчакайте да се охлади, това отнема около 10-15
мин.
2. Поставете работния клапан в позиция за освобождаване на налягането и проверете
дали клапана за налягане е в начална позиция.
3. Ако желаете да отворите по-бързо тенджерата, след махане от котлона направо
поставете работния клапан в позиция за освобождаване
4. Не охлаждайте тенджерата директно под струя от студена вода, това може да
предизвика повреда по пластмасовите части.